Nauka - szkoły

Placówka edukacyjna nr 6319

no image Szkoła o numerze 6319 położona jest pod adresem W1H 5YZ, ulica 1 Nutford Place, miejscowość London. Oferta edukacyjna placówki jest przeznaczona dla osób w wieku 10 - 16 lat. Pełna nazwa szkoły to The Sylvia Young Theatre School, a oficjalnym numerem jej nadanym jest 6319. Zgodnie z brytyjską nomenklaturą instytucja zalicza się do grupy Other Independent School. Lokalny numer instytucjonalny szkoły to 213. Szczegółowe informacje o podmiocie można uzyskać pod numerem 020 72582330. Instytucja administracyjnie podlega obszarowi Westminster. Położona jest w regionie London.

Brytyjskie gimnazja

Placówka edukacyjna nr 4184 screen

Placówka edukacyjna nr 4184

Szkoła o numerze 4184 mieści się pod adresem SP10 2PS, ulica London Road, miejscowość Andover. Oferta edukacyjna...
Placówka edukacyjna nr 6036 thumb

Placówka edukacyjna nr 6036

Szkoła o numerze 6036 mieści się pod adresem GU52 0RF, ulica Redfields House, Redfields Lane, Church Crookham,...

__New articles

Zezwolenie nr ELC 0190207-E2 screen

Zezwolenie nr ELC 0190207-E2

Pozwolenie nr. ELC 0190207-E2, typu Electrical Unlimited Journeyperson, zostało wydane kolejnej firmie operującej na...
Pozwolenie nr DEV 0004684 thumb

Pozwolenie nr DEV 0004684

Zezwolenie nr. DEV 0004684, typu Operator Of Weighing & Measuring Devices, zostało nadane następnej firmie...